แบบแห่งคำอธิษฐาน

  มัทธิว 6:9-15

   อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

  17 มกราคม 2016

pdf

mp3

1. อธิษฐานโดยให้พระเจ้าเป็นเอกเป็นหนึ่ง (9)

2. อธิษฐานให้แผ่นดินพระเจ้ามาตั้งและน้ำพระทัยสำเร็จ (10)

3. อธิษฐานในเรื่องความจำเป็นของชีวิต (11)

4. อธิษฐานเพื่อรื้อฟื้นความสัมพันธ์ที่ถูกต้­อง (12-15)

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand