ความยำเกรงและความรัก (2 โครินธ์ 5 :11 - 21)
  ความยำเกรงและความรัก

  2 โครินธ์ 5:11 – 21

   อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

  5 มีนาคม 2017

pdfmp3

สองสิ่งที่ขับเคลื่อนการรับใช้อาจารย์เปาโล

1. ความยำเกรงพระเจ้า
2. ความรักของพระเจ้า

ผลแห่งความยำเกรงและความรักของพระเจ้า

1) การเปลี่ยนแปลงชีวิต
2) ชีวิตแห่งการรับใช้

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand