for good in the end

for good in the end

เหตุการณ์ต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตให้เราประสบพบเจอ เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของการทดสอบในชีวิตของเราเท่านั้น ยังไม่ใช่บทสรุปทั้งหมด

หลายครั้งที่เหตุการณ์เหล่านั้นเป็นประสบการณ์แย่ๆ ที่เราไม่อยากเจอหลายครั้งที่เราเองก็คิดว่าทำไมพระเจ้าต้องให้เราเผชิญกับความยากลำบากมากมายด้วย

ในพระเจ้าไม่มีคำว่าผิดพลาด แต่อาจเป็นเพราะพระองค์ต้องการสอนอะไรเราอยู่

แทนที่จะมานั่งบ่นต่อว่า ให้เราย้อนกลับมาดูดีกว่าว่าพระเจ้าทรงอยากให้เราตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆอย่างไรบ้าง
1. ยอมรับในแผนการของพระเจ้า สุภาษิต 3:6 บอกเราไว้ว่า
“จงยอม‍รับรู้พระ‍องค์ในทุกทางของเจ้า แล้วพระ‍องค์เองจะทรงทำให้วิถีของเจ้าราบ‍รื่น”
2. ยอมรับด้วยความเชื่อ ใน ฮีบรู 11:1 บอกเราไว้ว่า
“ความเชื่อคือความมั่น‍ใจในสิ่งที่หวังไว้ เป็นความแน่‍ใจในสิ่งที่มองไม่เห็น”
3. ยอมรับด้วยการอดทนรอคอย ใน ยอห์น 13:7 ก็บอกเราไว้อีกเช่นกันว่า
พระ‍เยซูตรัสตอบเขาว่า “สิ่งที่เราทำในขณะนี้ท่านยังไม่รู้เรื่อง แต่ภาย‍หลังท่านจะเข้า‍ใจ”

เมื่อเรายอมรับเส้นทางที่พระเจ้ามอบให้แก่เรา ก็เท่ากับว่าเรายอมรับในแผนการที่พระเจ้าทรงมีต่อชีวิตของเราด้วย

ทางของพระเจ้าคือทางเพื่อสวัสดิภาพ พระองค์ทรงควบคุมทุกเหตุการณ์อยู่ และเหตุการณ์เหล่านั้นพระองค์ทรงให้เกิดผลดีในท้ายที่สุด
โรม 8:28 เรารู้ว่าเหตุ‍การณ์ทุก‍อย่างร่วม‍กันก่อผลดีแก่คนที่รักพระ‍เจ้า คือแก่คนทั้ง‍หลายที่พระ‍องค์ทรงเรียกตามพระ‍ประ‌สงค์ของพระ‍องค์

คนจำนวนไม่น้อยเดินบนโลกและดำเนินชีวิตอย่างปราศจากความเข้าใจ ไม่พบวัตถุประสงค์และเป้าหมายแท้จริง

แต่ในวันนี้เราได้รู้จักพระเจ้าทำให้เราเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น และเราสามารถใช้ประสบการณ์ของเราเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นได้ ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีหรือร้ายก็ตาม
ฟิลิปปี 1:12 พี่‍น้องทั้ง‍หลาย ข้าพ‌เจ้าปรารถ‌นาให้ท่านรู้ว่า สิ่งที่เกิด‍ขึ้นกับข้าพ‌เจ้านั้น ได้กลับเป็นเหตุให้ข่าว‍ประ‌เสริฐแผ่ขยายออกไป

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand