การให้อภัยและรื้อฟื้นผู้กระทำผิด

  2 โครินธ์ 2:5-11

   อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

  17 เมษายน 2016

pdf

mp3

1. เหตุใดเราจึงต้องให้อภัย

1.1. เป็นการเชื่อฟังพระเจ้า
1.2. เป็นการรู้ทันเล่ห์กลของมาร

2. กระบวนการรื้อฟื้นผู้ทำผิด

2.1. ให้ผู้ทำผิดได้เรียนรู้
2.2. ยกโทษ
2.3. ให้กำลังใจ
2.4. ยืนยันความรัก

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand