ปัจจัยสี่ที่ทำให้งานสำเร็จ (อพยพ 36.1-2)
  ปัจจัยสี่ที่ทำให้งานสำเร็จ

  อพยพ 36:1-2

   อาจารย์ศรัณย์​ ลีฬหเกรียงไกร

  18 มิถุนายน 2017

pdf

mp3

1.ชัดเจนในแผนการ
2.เริ่มงานด้วยหัวใจ
3.รับใช้ด้วยปัญญา
4.เชี่ยวชาญในทักษะ

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand