เตรียมพร้อมสำหรับวันสิ้นยุค

  มัทธิว 25:1-13

   อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

  27 กรกฎาคม 2014

pdf

mp3

1. หญิงมีปัญญากับหญิงโง่มีความคล้ายกันหลายอ­ย่าง (1)

2. หญิงทั้ง 10 ต่างกันที่ปัญญา (3-4)

3. ทุกคนต่างนอนหลับหมด (5)

4. หญิงมีปัญญาไม่อาจแบ่งน้ำมันให้หญิงโง่ได้ (6-9)

5. เมื่อเจ้าบ่าวมาถึง จะไม่มีโอกาสให้หญิงโง่ได้แก้ตัว (10-13)

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand