ขอบพระคุณ

ขอบพระคุณ

ทำงานเหนื่อย แต่ก็ยังได้เงินมาใช้
งานเยอะหนักหนา แต่ก็ยังดีกว่าไม่มีงาน
มีใช้ไม่มาก แต่ก็ยังดีกว่าคนที่แทบไม่มีเลย
มีบ้านหลังเล็ก แต่ก็ยังดีกว่าคนที่นอนใต้ทางด่วน
มีข้าวให้กิน ไม่หรูหราห้าดาว ก็ยังดีกว่าคนที่อดมื้อกินมื้อ
มีคนรัก แม้ทะเลาะกันบ้าง ก็ยังดีกว่ามีคนเกลียด
มีพ่อแม่ที่จ้ำจี้จ้ำไช ก็ยังดีกว่าบางคนที่เกิดมากำพร้า
มีเพื่อนสนิทไม่มาก ก็ยังดีกว่าอยู่ท่ามกลางเพื่อนมากมายที่ไม่จริงใจ

เปรียบเทียบสิ่งดีกับสิ่งที่ดีกว่า เพื่อพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น
เปรียบเทียบสิ่งที่เรามีกับสิ่งที่แย่กว่า เพื่อชีวิตเราจะมีสันติสุข
ขยัน พยายาม มุมานะ บากบั่น ตั้งเป้า ทะเยอทะยาน นั่นก็ส่วนหนึ่งที่เราควรทำ

“แต่เท่าที่เรามีนั้น เราก็มีทุกสิ่งเพียงพอแล้วที่จะมีสันติสุขได้ในทุกๆ วัน”

มัทธิว 6:25-34
25“เพราะเหตุนี้ เราบอกท่านทั้งหลายว่า อย่ากระวนกระวายถึงชีวิตของตนว่าจะเอาอะไรกิน หรือจะเอาอะไรดื่ม และอย่ากระวนกระวายถึงร่างกายของตนว่าจะเอาอะไรนุ่งห่ม ชีวิตสำคัญยิ่งกว่าอาหารไม่ใช่หรือ และร่างกายสำคัญยิ่งกว่าเครื่องนุ่งห่มไม่ใช่หรือ
26จงดูนกทั้งหลายบนฟ้า พวกมันไม่ได้หว่าน ไม่ได้เกี่ยว ไม่ได้รวบรวมไว้ในยุ้งฉาง แต่พระบิดาของพวกท่าน ผู้สถิตในสวรรค์ทรงเลี้ยงพวกมันไว้ ท่านไม่ประเสริฐกว่าพวกมันหรือ
27มีใครในพวกท่านที่โดยความกระวนกระวาย สามารถต่ออายุของตนให้ยืนนานขึ้นอีกนิดหนึ่งได้
……
34“เพราะฉะนั้น อย่ากระวนกระวายถึงวันพรุ่งนี้ เพราะว่าพรุ่งนี้ก็มีเรื่องกระวนกระวายของมันเอง แต่ละวันก็มีทุกข์พออยู่แล้ว

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand