“พระเจ้าส่งมา” หรือ “ฉันถูกขายไป”

  ปฐมกาล 45:1-15

   อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

  10 กรกฎาคม 2016

pdf

mp3

ทัศนคติแบบ “ฉันถูกขาย”
ทัศนคติแบบ “พระเจ้าส่งฉันมา”

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand