เฉลิมฉลองอย่างคนของพระเจ้า

  เนหะมีย์ 12:27-47

   อาจารย์ศรัณย์ ลีฬหเกรียงไกร

  31 กรกฎาคม 2016

pdfmp3

1. ขอบพระคุณพระเจ้า
2. นมัสการพระเจ้า
3. รับใช้พระเจ้า

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand