พระคำของพระเจ้าคือเสาหลักของชีวิต
  เนหะมีย์ 8:1-18

   อาจารย์ศรัณย์ ลีฬหเกรียงไกร

  19 มิถุนายน 2016

pdfmp3

1. ปรารถนาพระวจนะพระเจ้า
2. ให้เกียรติพระวจนะพระเจ้า
3. ตอบสนองพระวจนะพระเจ้า

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand