ตั้งใจดี นำชีวีไปสู่ความสำเร็จ

  2 พงศ์กษัตริย์ 2:1-10

   อาจารย์เกียรติศักดิ์ สุนทราวิรัตน์

  21 กุมภาพันธ์ 2016

pdf

mp3

เรียนรู้ความตั้งใจจากชีวิตเอลีชา 3 ประการ
1. ตั้งใจแล้ว ไม่หันหลังกลับ (ข้อ 1-2,4,6)

2. ตั้งใจโดยไม่ย่อท้อ (ข้อ 1-2, 4, 6)

3. ตั้งใจด้วยความแน่ใจในสิ่งที่มุ่งหวัง (ข้อ 8-10)

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand