ความสุขในทุกวันใหม่ (สดุดี 143:8)
  ความสุขในทุกวันใหม่

  สดุดี 143:8

   อาจารย์ศรัณย์​ ลีฬหเกรียงไกร

  11 มิถุนายน 2017

pdf

mp3

1. เริ่มต้นวันใหม่…ด้วยความมั่นใจในความรักของพระเจ้า
2. ให้ทุกๆ วัน…มีความชัดเจนในการทรงนำของพระเจ้า

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand