หัวใจของการนมัสการ ตอนที่ 1

  อพยพ 25:1-8

   อาจารย์ศรัณย์ ลีฬหเกรียงไกร

   24 สิงหาคม 2014

pdf

mp3

1. การนมัสการเป็นเรื่องของเราทุกคน

2. การนมัสการ คือ การมอบสิ่งที่ดีที่สุดแด่พระเจ้า

3.การนมัสการ คือ การมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิต

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand