หัวใจของการนมัสการ ตอนที่ 2

  อพยพ 25:9

   อาจารย์ศรัณย์ ลีฬหเกรียงไกร

   21 กันยายน 2014

pdf

mp3

หลักการพื้นฐานสำคัญของการนมัสการ

– การนมัสการเป็นเรื่องของเราทุกคน
– การนมัสการคือการมอบสิ่งที่ดีที่สุดแด่พระเจ้า
– การนมัสการคือการให้พระเจ้าเป็นใหญ่ที่สุดในชีวิตเรา

รูปแบบในการนมัสการ 11 ประการ

1. การร้องเพลง
2. การร้องเพลงบทใหม่
3. การเล่นเครื่องดนตรี
4. การปรบมือ
5. การโห่ร้องด้วยความชื่นชมยินดี
6. การร้องไห้
7. การชูมือ
8. การโน้มตัวลงก้มกราบบนพื้น
9. การคุกเข่า
10. การยืน
11. การเต้นรำ

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand