รักและชัง

รักและชัง

รักและชัง
หลายคนอ่านพระคัมภีร์แล้วอาจคิดว่า ทำไมเนื้อหาถึงดูรุนแรง ต้องรักพระเจ้าแล้วชังสิ่งอื่น ต้องขนาดนั้นเลยเหรอ?

สาเหตุหลักๆ คือ เรื่องของภาษาและรูปแบบการเขียนพระคัมภีร์ ซึ่งภาษาฮีบรูบางคำมีความหมายไม่รุนแรงเหมือนภาษาไทยเช่น คำว่า “ชัง” ไม่ได้หมายถึงการชิงชัง เกลียดหรือไม่รัก แต่หมายถึง “ระดับที่น้อยกว่า” อีกทั้งการตีความการเขียนในพระคัมภีร์นั้น ไม่สามารถตีความให้สุดโต่งตามตัวอักษรได้อย่างเดียว แต่ต้องมองภาพรวม ทั้งการตีความตามตัวอักษรและการตีความตามบริบท

เช่น ยาโคบ รักราเชลแต่ชังเลอาห์ เนื้อหาตรงนี้ไม่ได้หมายความว่ายาโคบเกลียดเลอาห์ แต่ภาษาฮีบรูหมายถึง ยาโคบรักราเชลมากกว่าเลอาห์ หรือ ที่พระเยซูบอกว่าจะเป็นสาวกต้องรักพระองค์และชังบิดามารดา พี่น้องชายหญิง ทรัพย์สินเงินทองนั้น จึงไม่ใช่ให้สาวกเกลียดพ่อแม่ แต่หมายถึง ให้สาวกของพระองค์รักพระเจ้ามากกว่า รักคนอื่นๆ รวมทั้งตัวเองด้วยนั่นเอง

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand