มหาสนิทของพระเยซู

  มัทธิว 26:17-30

  อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

  19 เมษายน 2015

pdf

mp3

1. เห็นตัวเอง

2. เห็นการเสียสละของพระเยซู

3. เห็นความหวังที่อยู่ข้างหน้า

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand