รักพระเจ้า

เราเคยรักกันมากขนาดไหน
…………………………………….
เราทุกคนคงรู้กันดีว่า
ชีวิตคนเรามีทั้งสุขและทุกข์ปะปนกันอยู่เสมอ
ถ้าเราจะมองชีวิตเราแค่ช่วงเวลาเดียวว่าตอนนี้ทุกข์อยู่
และไม่ได้มองดูว่าก่อนที่เราจะทุกข์นั้น เราเคยสุขขนาดไหน
เรากำลังมองชีวิตเราพลาดไป

ทุกๆ ความสัมพันธ์ของความรักก็เป็นเช่นนั้น
คู่รักที่รักกันมากขนาดไหน ก็ต้องเคยมีช่วงเวลาสุขทุกข์สลับกันไป
ไม่มีชีวิตใดที่มีความสุขตลอดกาล
และไม่มีความทุกข์ใดที่ยาวนานตลอดไป
เราแค่ต้องอย่าลืมว่าตอนที่ทุกข์นั้น
ก่อนนั้นเราเคยรักกันมากขนาดไหน

พระเยซูบอกให้เรารับมหาสนิทเพื่อที่เราจะได้ระลึกถึงความรักที่พระองค์ทรงมีต่อเรา
และที่สำคัญให้เราหวนระลึกถึงช่วงเวลาที่เราเคยรักพระองค์มากขนาดไหนด้วยเช่นกัน
เพราะว่ามันจะมีช่วงเวลาที่เรามีความสุขและความทุกข์ปะปนกันอยู่เสมอ

อิสราเอลเคยสัมผัสความรักของพระเจ้าผ่านการช่วยกู้ ตอนที่พระองค์แหวกทะเลแดงเพื่อพวกเขา
แต่พอหลังจากนั้นเขาเผชิญความลำบากในถิ่นทุรกันดาร เขาก็เริ่มบ่นต่อว่า
เขาลืม ลืมว่าพระเจ้าเคยทำอะไรเพื่อเขา
เพราะตอนนี้เขาเจอความทุกข์ แต่เขาลืมไปว่า
พระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนไปเลย

หลายคนรับมหาสนิทบ่อยๆ จนกลายเป็นแค่พิธีกรรม ลืมไปว่าหัวใจสำคัญคือ
“การนึกถึงความรักพระเจ้าและขอบพระคุณ”
เราจึงควรใช้เวลาในการนึกถึง ทบทวนความรักของพระเจ้าทุกครั้งที่เรารับมหาสนิทอย่างดี
ขนมปังและน้ำองุ่นเป็นตัวแทนถึงความรักของพระเยซูที่สำแดงแก่เราบนไม้กางเขน

มหาสนิทจึงเป็นช่วงเวลาที่พาให้เรากลับมานึกถึงว่า
“ครั้งหนึ่งเราเคยรักกันมากขนาดไหน”
แม้ว่าตอนนี้จะทุกข์บ้าง ก็แค่ชั่วคราว
แต่พระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปเลย
พระเจ้ารักเรา และเราก็รักพระองค์

เราเคยรักกันมากขนาดไหน
เราเคยรักพระองค์มากขนาดไหน
และเราจะผ่านมันไปด้วยกัน
และจะยังรักกันตลอดไป

มีพระเจ้าก็มีทุกสิ่งเพียงพอแล้ว

สดุดี 23:6
แน่ทีเดียวที่ความดีและความรักมั่นคงจะติดตามข้าพเจ้าไป ตลอดวันคืนแห่งชีวิตของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศของพระยาห์เวห์สืบไปเป็นนิตย์

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand