เหล็กลับเหล็ก คนลับคน

  –

   อาจารย์องค์การ เดชะยา

  25 ตุลาคม 2015

pdf

mp3

1. เสริมสร้างจาก “ผู้นำ”

2. เสริมสร้างจาก “ทีมงาน”

3. เสริมสร้างจาก “เพื่อนและพี่น้อง”

1) เสริมสร้างผู้อื่นผ่าน “คำพูด” ที่เรามีต่อเขา

2) เสริมสร้างผู้อื่นผ่าน “การกระทำ” ที่เราแสดงออกต่อเขา

3) เสริมสร้างผู้อื่นผ่าน “ความเสียสละ” ที่เรามีให้เขา

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand