ไม่ยากจนเกินกว่าจะให้ (2 โครินธ์ 8:1-15)
  ไม่ยากจนเกินกว่าจะให้

  2 โครินธ์ 8:1-15

   อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

  24 กันยายน 2017

pdf

mp3

1. ทุกคนสามารถเป็นผู้ให้ได้ (1-4)
2. การให้ที่ยิ่งใหญ่ เริ่มต้นจากการถวายตัวก่อน (5)
3. เราจะยินดีให้มาก หากเห็นคุณค่ามาก (9)
4. เหตุผลของการมีมาก ก็เพื่อเราจะให้ได้มากขึ้น (13-15)

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand