เป็นเรื่องที่ง่ายมากสำหรับพระเจ้า

  –

   อาจารย์ธนศักดิ์ โฆตะวาณิชย์

   28 กันยายน 2014

pdf

mp3

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand