คำเทศนา J.O.Y (ฟีลิปปี 4:1-7)
  J.O.Y

   ฟีลิปปี 4:1-7

   อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

  15 เมษายน 2018

pdf

mp3

1.J – Jesus พระเยซู (1)
2.O – Others ผู้อื่น (2-3)
3.Y – Yourself ตัวเอง (4-7)

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand