พระเยซู…แบบอย่างผู้พิชิตการทดลอง

  มัทธิว 4:1-11

   อาจารย์องค์การ เดชะยา

  11 ธันวาคม 2016

pdfmp3

1.พิชิตการอยู่รอดฝ่ายร่างกายเพื่อไม่สูญเสียชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ
2.พิชิตความเชื่อในความจริงที่บิดเบือนเพื่อไม่หลงทดลองพระเจ้า
3. พิชิตการครอบครองเทียมเท็จ(ครอบครองฝ่ายโลก)เพื่อไม่ขาย สิทธิ์การครอบครองที่แท้จริง(ฝ่ายจิตวิญญาณ)

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand