เส้นทางของความเชื่อ (ฮีบรู 11:23-29)
  เส้นทางของความเชื่อ

  ฮีบรู 11:23-29

   อาจารย์จุลนภ ชมัฒพงษ์

  30 เมษายน 2017

pdf

mp3

1.โดยความเชื่อ ไม่คิดว่าเป็น “Somebody” (23-24)
2.โดยความเชื่อ จึงยอมเป็น “Nobody” (25-27)
3.โดยความเชื่อ เรียนรู้ว่ามีเพียง “God Only” (28-29)

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand