เส้นทางแห่งความรัก (ลูกา 10:30-37)
  เส้นทางแห่งความรัก

  ลูกา 10:30-37

   อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

  12 กุมภาพันธ์ 2017

pdfmp3

1.ความห่วงใย
2.การให้
3.การช่วยเหลือ

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand