อ.สุดสาคร--กาพย์แก้ว

อ.สุดสาคร  กาพย์แก้ว
ศิษยาภิบาล

คริสตจักรคันประทีปเพชรบูรณ์ เรามีความตั้งใจสร้างชุมชนแบบพระคัมภีร์ที่มีพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลาง เป็นชุมชนที่มีมิตรภาพและความจริงใจ เราอยู่ร่วมกันเหมือนพี่น้อง ในทุกสัปดาห์ผมจะได้พบผู้คนมากมายที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความสุข และมีกำลังใจในชีวิต เรามีคำสอนจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิต ผมเชื่อว่าคริสตจักรของเราจะเป็นพระพรต่อท่านได้ และเรายินดีต้อนรับทุกท่านที่จะมาเยี่ยมเยียนเราเสมอครับ

อ.สุดสาคร  กาพย์แก้ว

นมัสการทุกวันอาทิตย์
เวลา 09:00น. – 12:00น.

3/3 ซอยไทรงามพัฒนาต.ในเมือง.
อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000

โทร. 089-640-1199

คุณอ้าย รามร
คุณบุษญา รามร