อ.ทุ่งสง  สิงห์เส
Pastor Tungsong Singse

คริสตจักรคันประทีปประชาอุทิศ เรามีความตั้งใจสร้างชุมชนแบบพระคัมภีร์ที่มีพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลาง เป็นชุมชนที่มีมิตรภาพและความจริงใจ เราอยู่ร่วมกันเหมือนพี่น้อง ในทุกสัปดาห์ผมจะได้พบผู้คนมากมายที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความสุข และมีกำลังใจในชีวิต เรามีคำสอนจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิต ผมเชื่อว่าคริสตจักรของเราจะเป็นพระพรต่อท่านได้ และเรายินดีต้อนรับทุกท่านที่จะมาเยี่ยมเยียนเราเสมอครับ

อ.ทุ่งสง  สิงห์เส
Pastor Tungsong Singse

 

นมัสการทุกวันอาทิตย์
เวลา 9:00น. – 12:00น.

366/5 ถ.ประชาอุทิศ ต.วัดป่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110

โทร. 0858770183, 0869388402

นางนับพร. ใหม่สิริ
นายสง่า สิงห์เส
นางศิริรัตน โภคทรัพย์
นางสุคณ. ทองดา

บ้านติ้ววันศุกร์19.00-21.00น.คุณสุคณ 0910573460
ร้านม่านวันพุธ19.00-21.00น. คุณนับพร0869388402(อาจมีการเปลีายนแปลงบางวัน)
บ้านพักโรงพยาบาลหล่มเก่าวันพุธ 19.00 -21.00น คุณศิริรัตน์