อ.วิไลวรรณ-ยอดรัก

อ.วิไลวรรณ ยอดรัก
ศิษยาภิบาล

คริสตจักรคันประทีปวังโป่ง เรามีความตั้งใจสร้างชุมชนแบบพระคัมภีร์ที่มีพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลาง เป็นชุมชนที่มีมิตรภาพและความจริงใจ เราอยู่ร่วมกันเหมือนพี่น้อง ในทุกสัปดาห์เราจะได้พบผู้คนมากมายที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความสุข และมีกำลังใจในชีวิต เรามีคำสอนจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิต เราเชื่อว่าคริสตจักรของเราจะเป็นพระพรต่อท่านได้ และเรายินดีต้อนรับทุกท่านที่จะมาเยี่ยมเยียนเราเสมอค่ะ

อ.วิไลวรรณ ยอดรัก

 นมัสการทุกอาทิตย์
09.00 น. – 12.00 น.
404 ม.14 ต.วังหิน อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 67240
โทร. 089-640-1199