มองผิด ชีวิตต่าง (กันดารวิถี 13:25-14:9)
  มองผิด ชีวิตต่าง

  กันดารวิถี 13:25-14:9

   อาจารย์ศรัณย์ ลีฬหเกรียงไกร

  4 มีนาคม 2018

pdf

mp3

1. ผู้สอดแนมสิบคนมองที่ “อุปสรรค” แต่โยชูวากับคาเลบมองที่ “โอกาส”
2. ผู้สอดแนมสิบคนมองที่ “อดีต” แต่โยชูวากับคาเลบมองที่ “อนาคต”
3. ผู้สอดแนมสิบคนมองที่ “ตัวเอง” แต่โยชูวากับคาเลบมองที่ “พระเจ้า”

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand