ยกเลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง CARE.UP ครั้งที่ 1: START UP - กลุ่มเล็กที่สร้างผลยิ่งใหญ่
  CARE.UP ครั้งที่ 1: START UP – กลุ่มเล็กที่สร้างผลยิ่งใหญ่

   อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

  4 มีนาคม 2018

pdf

mp3

เป้าหมายหลักของกลุ่มแคร์
1.ความเติบโตฝ่ายวิญญาณ
2.ชุมชน
3.การนำพระกิตติคุณสู่ชุมชน
4.การทวีคูณ

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand