รู้ทันอุบายของมาร

  เนหะมีย์ 6:1-19

   อาจารย์ศรัณย์ ลีฬหเกรียงไกร

  8 พฤษภาคม 2016

pdf

mp3

1. ชักชวนให้คล้อยตาม
2. ข่มขู่ให้หวาดกลัว
3. ครอบงำให้ทำผิด

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand