รู้จักตัวเองในวิถีพระเจ้า

  เยเรมีย์ 1:5

  อาจารย์ศรัณย์ ลีฬหเกรียงไกร

  8 มีนาคม 2015

pdf

mp3

1. รูปแบบการรู้จักตนเองในวิถีพระเจ้าจากตัวอ­ย่างบุคคลในพระคัมภีร์

1.1 ชัดเจนเจาะจงตั้งแต่เริ่มต้น : โมเสส และ เปาโล

1.2 ชัดเจนแต่ไม่เห็นผลในรุ่นตัวเอง : อับราฮัม

1.3 ต้องรอคอยและผ่านอุปสรรคมากมายกว่าจะมีควา­มชัดเจน
: ดาวิด และ โยเซฟ

2. คำแนะนำเพื่อค้นพบตัวเองในวิถีพระเจ้า

2.1 ให้ชีวิตอยู่ในการทรงนำของพระเจ้าเสมอ

2.2 อย่าปฏิเสธโอกาสที่จะได้ทำสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่เคยทำ

2.3 ทำในสิ่งที่รู้ และเรียนรู้ในสิ่งที่ยังไม่

2.5 ยอมรับการฝึกฝนและขัดเกลา

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand