เรียนรู้วิธีรับมือกับปัญหา (1เปโตร 4:12-19)
  เรียนรู้วิธีรับมือกับปัญหา

  1เปโตร 4:12-19

   อาจารย์ธนศักดิ์ โฆตะวาณิชย์

  2 เมษายน 2017

pdf

mp3

1.ปัญหาไม่ได้อยู่เหนือความคาดหมาย (12)
2.มองหาต้นเหตุที่ก่อปัญหา (13-18)
3.ยืนหยัดในความถูกต้อง (19)

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand