สุขกันเถิดเรา

  ยอห์น 4:1-19

   อาจารย์จุลนภ ชมัฒพงษ์

  29 พฤษภาคม 2016

pdfmp3

1. อย่าเพียงแสวงหาสิ่งเติมเต็มจากภายนอก
2. ให้หัวใจกับพระเจ้า และรับความรอดของพระองค์
3. เปิดใจออกและเลือกรับความสุขเข้ามา

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand