หนังสือรับรองชีวิต

  2 โครินธ์ 3:1-6

   อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

  17 กรกฎาคม 2016

pdfmp3

1. ชีวิตที่สำแดงความดี
2. ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงผู้อื่น
3. เชื่อมั่นในการทรงเรียกและของประทานจากพระเจ้า

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand