ติดตามพระคริสต์

วิธีสร้างความแข็งแกร่งให้ชีวิต

มนุษย์มีเอกลักษณ์ที่พระเจ้าบรรจุไว้ คือ ความสามารถในการตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง ความสามารถในการคิดใคร่ครวญ และความสามารถในการเรียนรู้ฝึกฝนทักษะต่างๆ

เราจึงเห็นภาพระหว่างพระหัตถ์ของพระเจ้ากับความร่วมมือของมนุษย์อยู่เสมอในพระคัมภีร์ รวมถึงการเติบโตในพระคริสต์ด้วยเช่นกัน แม้เรารอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ แต่เราจะเติบโตไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ด้วยการตัดสินใจของเรา ด้วยการเอาจริงเอาจังกับการใช้ชีวิตให้ถูกต้องในสายพระเนตรพระเจ้า ซึ่งมีพระคัมภีร์แนะนำเราว่า

“อย่าเกี่ยวข้องกับนิยายของพวกไม่นับถือพระเจ้า และเรื่องเล่าที่ไร้สาระ แต่จงฝึกตนในทางพระเจ้า เพราะถ้าการฝึกทางกายมีประโยชน์อยู่บ้าง ทางพระเจ้าก็มีประโยชน์ทุกด้าน เพราะมีพระสัญญาสำหรับชีวิตปัจจุบันและอนาคต” – 1 ทิโมธี 4:7-8

และสำหรับครั้งนี้เรามาดูข้อแรกกันก่อน…ว่าวิธีสร้างความแข็งแกร่งให้ชีวิต ควรเริ่มต้นจากอะไร

“กำจัดสิ่งที่ไม่ถูกต้องของชีวิต”
“นิยายของพวกไม่นับถือพระเจ้า” และ “เรื่องเล่าที่ไร้สาระ” ที่อาจารย์เปาโลย้ำกับทิโมธีหมายถึงคำสอนที่เผยแพร่และเป็นที่ยึดถือเป็นอย่างมากในหมู่คนยิวในช่วงเวลานั้น ที่มีลัทธิต่างๆ ที่มุ่งความสนใจไปในสิ่งลี้ลับ เรื่องทูตสวรรค์ รวมทั้งกฏข้อห้ามต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุในพระคัมภีร์เดิม

สิ่งที่อาจารย์เปาโลต้องการย้ำทิโมธีให้ห่างไกลจากสิ่งที่ไม่ใช่แก่นสารสาระความจริงของพระเจ้า สิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ ต่อการพัฒนาชีวิตหรือสิ่งที่ทำให้ชีวิตห่างไกลจากความจริงของพระเจ้า

วันนี้เรามุ่งแสวงหาสิ่งใด
พระคริสต์ ผู้เป็นจุดเริ่มต้น และจุดปลายของความเชื่อ
หรือสิ่งอื่นๆ นอกจากพระองค์?

พระองค์จึงตรัสกับพวกเขาทุกคนว่า “ถ้าใครต้องการจะมาติดตามเรา ให้คนนั้นปฏิเสธตนเอง รับกางเขนของตนแบกทุกวันและตามเรามา” – ลูกา 9:23

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand