วิธีเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ชีวิต 3

วิธีเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ชีวิต 3

การเสริมสร้างจาก “ผู้นำ”

แหล่งแห่งการเสริมสร้างชีวิตเราอีกแหล่งหนึ่งที่มีความสำคัญ คือการเสริมสร้างที่มาจากมนุษย์
เราต้องการการขัดเกลาเพื่อจะพร้อมในการดีต่างๆ ไม่ใช่แค่สิ่งที่ดูเหมือนเป็นเรื่องใหญ่
แต่แม้แต่เรื่องเล็กน้อยๆ เราก็ต้องการการขัดเกลาให้พรักพร้อม

ตำแหน่งผู้นำมาพร้อมกับบทบาทและความรับผิดชอบ หน้าที่สำคัญของผู้นำนั้น คือ ช่วยยกระดับชีวิตของผู้ตาม
พระเจ้าประทานผู้นำฝ่ายวิญญาณเพื่อช่วยเสริมสร้างเราให้เติบโตถึงความไพบูลย์ของพระคริสต์ ผู้เลี้ยงที่ดีจะช่วยเปิดโอกาสให้เราในงานรับใช้

หากเราอยากเห็นคริสตจักรเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ ยั่งยืน เป็นต้นไม้ใหญ่ที่มีรากที่มั่นคง
ผู้นำทุกคนต้อง “เสริมสร้าง สมาชิก” ให้เข้มแข็ง และต้องให้ความสำคัญกับการให้สมาชิกมีส่วนร่วมรับใช้ให้มากที่สุด
ในฐานะที่เราทุกคนต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักร จึงไม่มีใครเข้มแข็งหรือเชื่อมานานเกินกว่าจะมีผู้เลี้ยง

จงยอมรับการสร้างชีวิตจากผู้ที่พระเจ้าทรงมอบไว้ให้เป็นดั่งผู้เลี้ยงแกะดูแลฝูงแกะของพระเจ้า

สุภาษิต 27:17 เหล็กลับเหล็กให้คมได้ฉันใด คนหนึ่งก็ลับเพื่อนของตนให้เฉียบแหลมได้ฉันนั้น

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand