life strengthening 5

life strengthening 5

พระเจ้าทรงเรียกเราให้อยู่ร่วมกันกับพี่น้องในคริสตจักร ซึ่งเป็นพระกายของพระคริสต์แม้เราจะมีตำแหน่งเป็นผู้นำหรือผู้ตาม แต่สิ่งที่เราเป็นเหมือนกันคือ “พี่น้อง” เราสามารถเป็นเพื่อนและพี่น้องได้อย่างไรบ้าง

1. เสริมสร้างผู้อื่นผ่าน “คำพูด” ที่เรามีต่อเขา
อย่างไรก็ตาม คำพูดหนุนจิตชูใจอาจไม่ใช่คำชมหรือถ้อยคำที่รื่นหูเท่านั้น แต่อาจเป็นคำตักเตือนด้วยความรักอย่าง
ตรงไปตรงมาก็ได้

2. เสริมสร้างผู้อื่นผ่าน “การกระทำ” ที่เราแสดงออกต่อเขา
โยนาธานได้ยืนยันความหวังที่ให้กับดาวิดด้วยการยื่นมือช่วยทำให้สิ่งที่เป็นความหวังของดาวิด ตามคำพูดธานให้เป็นความจริง

3. เสริมสร้างผู้อื่นผ่าน “ความเสียสละ” ที่เรามีให้เขา
แทนที่โยนาธานจะโกรธเกลียดหรืออิจฉาดาวิด แต่โยนาธานกลับเต็มใจที่จะสละทุกสิ่งทุกอย่างให้กับดาวิด
เพื่อดาวิดจะได้เป็นไปตามที่พระเจ้าได้ทรงเจิมไว้ (1 ซามูเอล 23:15-18)

มิตร‍สหาย​ย่อม​รัก​กัน​ทุก​เวลา และ​พี่‍น้อง​เกิด​มา​เพื่อ​ช่วย​กันยาม‍ทุกข์‍ยาก
สุภาษิต 17:17

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand