อยู่เพื่อคนทั้งปวง

  โคโลสี 2:1-5

   อาจารย์องค์การ เดชะยา

  7 สิงหาคม 2016

pdf

mp3

1. เพื่อช่วยเขาได้รับการชูใจ
2. เพื่อช่วยเขาเข้าสนิทในความรัก
3. เพื่อช่วยเขาให้รู้จักพระเจ้ามากขึ้น
4. เพื่อช่วยเขาให้มั่นคงฝ่ายวิญญาณ

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand