คู่แท้ไม่แพ้...ถ้าเคลียร์เป็น
  คู่แท้ไม่แพ้…ถ้าเคลียร์เป็น

   อาจารย์ศรัณย์-สิรินมาศ​ ลีฬหเกรียงไกร

  21 พฤษภาคม 2017

pdf

mp3

สาเหตุของความขัดแย้งในครอบครัว
1ข้อบกพร่องและความอ่อนแอ
2การทำร้ายจิตใจกันโดยไม่ตั้งใจ
3ความเชื่อและความนิยมส่วนตัว
4เงิน
5ความบาป

เราจะจัดการกับความขัดแย้งในครอบครัวได้อย่างไร
1เมื่อมีความขัดแย้ง จงเริ่มต้นแก้ปัญหาด้วยการมีท่าทีที่ถูกต้อง
2เมื่อมีความขัดแย้ง จงหว่านแต่สิ่งที่ดี
3เมื่อมีความขัดแย้ง จงร่วมกันแก้ไขปัญหา
4เมื่อมีความขัดแย้ง จงหาที่ปรึกษาที่เป็นคนของพระเจ้า

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand