คู่แท้ไม่แพ้ ถ้าเสริมสร้างกัน
  คู่แท้ไม่แพ้ ถ้าเสริมสร้างกัน

   อาจารย์ธนศักดิ์ โฆตะวาณิชย์

  28 พฤษภาคม 2017

pdf

mp3

ลักษณะของชีวิตคู่ที่เสริมสร้างกันและกัน
1) เติมเต็มความสุขให้กันและกัน ภาคปฏิบัติ: เราจะสร้าง/รื้อฟื้นความสุขในชีวิตคู่ได้อย่างไร
2) ส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ภาคปฏิบัติ: เราจะสนับสนุนคู่ครองให้มากขึ้นได้อย่างไร
3) ส่องสว่างและเป็นพรต่อคนรอบข้าง ภาคปฏิบัติ: เราจะให้ชีวิตคู่ส่องสว่างต่อคนรอบข้างได้อย่างไร?

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand