หายไปแล้วแต่ได้พบกันอีก
  หายไปแล้วแต่ได้พบอีก

  ลูกา 15:1-32

   อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

  25 มิถุนายน 2017

pdf

mp3

4 ภาพเปรียบเทียบ
1.แกะหาย : ห่างสามัคคีธรรม
2.เหรียญหาย : ความพลั้งเผลอของคริสตจักร
3.บุตรหลงหาย : ความดื้อดึง
4.บุตรคนโต : ใจตัดสินไม่ให้อภัย

ข้อคิดจากภาพเปรียบเทียบ
1.พระเจ้าห่วงใยคน
2.บางคนต้องถูกติดตาม บางคนต้องให้เวลา
3.พระเจ้ายินดีเมื่อคนบาปกลับใจ

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand