love mother as much as the sky
  รักแม่…เท่าฟ้า

  –

   อาจารย์ณรงค์ ตันละมัยงาม

  13 สิงหาคม 2017

pdfmp3

1เหตุใดเราถึง “รัก…แม่เท่าฟ้า”

1.1ความรักที่เเม่มอบให้
2.2ความเสียสละ อดทนเเละการยอมรับที่เเม่มอบให้

2.เราจะ รักแม่เท่าฟ้าอย่างไร?

2.1ให้เกียรติแม่
2.2ทำสิ่งดีให้กับแม่

ของขวัญจากแม่ แบบอย่างในการติดตามพระเจ้า

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand