love unlimited - our unity

love unlimited - our unity

พระเจ้าพอใจในความเป็นหนึ่งเดียวกันและนำมาซึ่งพระพรในครอบครัว

สาเหตุความขัดแย้งในครอบครัว
1. ข้อบกพร่องและความอ่อนแอ มองความอ่อนแอของอีกฝ่ายในมุมมองของพระเจ้ามอง ซึ่งข้อบกพร่องอาจไม่ใช่เรื่องผิดบาป แต่อาศัยความเข้าใจค่อนข้างมาก

2. ทำร้ายจิตใจกันโดยไม่ตั้งใจ อาจเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ช่วงเครียด ช่วงประจำเดือน ช่วงวัยทอง สุขภาพเรื้อรัง หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียคนที่รักไป ทำให้หัวใจเปราะบางได้

3. ความเชื่อ ความนิยมส่วนตัว อาจแตกต่างกัน ในความเป็นจริง ไม่มีใครเหมือนกัน

4. เงิน จากผลสำรวจ พบว่า มากกว่า 70% ชีวิตคู่มักจะขัดแย้งกันด้วยเรื่องเงิน

5. ความบาป คือ การนำสิ่งร้ายมาสู่ผู้กระทำและครอบครัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่พระเจ้ามองเรื่องความบาปเป็นเรื่องที่มีน้ำหนักเท่ากัน ซึ่งพระเจ้าไม่เคยรังเกียจตัวมนุษย์เลย

5 คำแนะนำในการจัดการความขัดแย้ง
1. จงเริ่มต้น แก้ปัญหาด้วยที่ทีที่ถูกต้อง
ในมุมมองของพระเจ้าความขัดแย้ง เป็นการทดสอบความเชื่อของเรา

2. จงหว่านแต่สิ่งที่ดี
เมื่อมีความขัดแย้ง ควรจะหว่านสิ่งดีเสมอ เพราะสิ่งที่ดีมักจะมาจากสิ่งที่ดีเสมอ
เมล็ดที่มีแต่ “แง่ลบ” ไม่สามารถให้ผลที่เป็น “แง่บวก” ได้
จงกระทำการดีต่อกัน เพื่อจะเปลี่ยน “คู่ขัดแย้ง” ให้กลายเป็น “คู่พระพร”

3. จงร่วมกันแก้ไขปัญหา
แม้ความผิดจะมีกี่ประการ จงอย่ากล่าวหาเรื่องความผิดแก่กันและกัน แต่ให้มองว่า เป็นปัญหาของเรา
“ปัญหามีไว้เพื่อแก้ไขและชนะ ไม่ได้มีไว้เพื่อถอดใจและพ่ายแพ้”
ฟป 2:3-4 อย่าทำสิ่งใดด้วยการชิงดีหรือถือดี แต่จงถือว่าคนอื่นดีกว่าตัวด้วยใจถ่อม อย่าให้ต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชน์ของตนเอง แต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นๆ ด้วย

4. หาที่ปรึกษาที่เป็นคนของพระเจ้า
ถ้าเรามีปัญหาแค่ส่วนเดียว ก็จะกระทบกับส่วนต่างๆด้วย หรือ การปิดปัญหาไว้ภายใน ก็อาจทำให้เกิดความขัดแย้งที่มากขึ้นเช่นกัน
มธ 18:16 แต่ถ้าเขาไม่ฟังท่าน จงพาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วย เพื่อให้คำพูดทุกคำได้รับการยืนยันด้วยปากของสองสามคนเพื่อทุกคำจะเป็นหลักฐานได้

5. จงให้ความรักชนะทุกสิ่ง จงอภัยให้กันและกัน
การฝึกจิตใจให้เข้มแข็งในการก้าวข้ามผ่านความผิดของคนคนนั้น ยอมที่จะควบคุมอารมณ์ความคิด การเด็ดเดี่ยวในการตัดสินใจที่จะให้อภัย
การให้อภัย คือ คลายมือออกจากหนามที่เรากำไว้
1ปต. 4:8 เหนือสิ่งอื่นใดก็คือ จงรักกันและกันให้มาก เพราะความรักให้อภัยบาปมากมายได้

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand