รักษาการฟื้นฟูให้คงอยู่ตลอดไป

  เนหะมีย์ 13:1-31

   อาจารย์ศรัณย์ ลีฬหเกรียงไกร

  02 ตุลาคม 2016

pdf

mp3

5 สิ่งที่ต้องระมัดระวัง

1) ละเลยพระวจนะ
2) หย่อนยานจากมาตรฐานพระเจ้า
3) ละทิ้งการมีส่วนรับใช้
4) ห่างเหินจากการพักสงบ
5) ดำเนินชีวิตตามวิถีของโลก

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand