ตัดสินใจเลือกทางแห่งชีวิต

  เฉลยธรรมบัญญัติ 30:11-20

   อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

  1 มกราคม 2017

pdfmp3

1. ชีวิตมีทางเลือกเสมอ
2. การตัดสินใจเลือกจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ตามมา
3. มีพระพรสำหรับการเลือกทางพระเจ้า

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand