สร้างความแตกต่าง

  มัทธิว 4:18-22

   Pastor Tony Yeo

  9 ตุลาคม 2016

pdf

mp3

1. ตอบสนองการทรงเรียกของพระเจ้า – จงตามเรามา
2. รับรู้ถึงพัธสัญญาของพระเจ้าที่มีต่อเรา – เราจะตั้งท่าน
3. รับพระมหาบัญชาของพระเจ้าที่มีต่อเรา – ผู้หาคนดั่งหาปลา

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand