• หลักไมล์ปี 2016

  พระเจ้าเป็นเจ้าของงานที่ยอดเยี่ยมและนิมิตที่มาจากพระเจ้าจะไม่ขาดการสนับสนุน เราจึงเชื่อว่า 4 เป้าหมายหลักในปี 2025 จะเป็นจริงได้ คือ

  100 คริสตจักร
  10,000 ผู้เชื่อ
  ศูนย์กลางการพัฒนาคริสตจักรและสื่อสำหรับคริสเตียน
  พันธกิจที่เข้าถึงความต้องการของสังคม

  ขอบคุณพี่น้องสำหรับคำอธิษฐานและการร่วมแรงร่วมใจกันตลอด 7 ปี ที่ผ่านมา ขอให้เราร่วมคิดฝัน โน้มตัวไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้า และลงมือทำกันต่อไป เพื่อพระเจ้าผู้ทรงนำเรามาแล้ว จะทรงกระทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่นี้ให้สำเร็จต่อไป

  และนี่คือหลักไมล์ของเราในปี 2016 ที่ผ่านมา

  Annual 2016 newsize pageA Printed Ok New-01~1

  link ดาวน์โหลด Annual Report 2016 Front

  Annual 2016 newsize pageB Printed Ok New-01-01~1

  link ดาวน์โหลด Annual Report 2016 Back

 • หลักไมล์ปี 2017

 • หลักไมล์ปี 2018

 • หลักไมล์ปี 2019

 • หลักไมล์ปี 2020

 • หลักไมล์ปี 2021

 • หลักไมล์ปี 2022

 • หลักไมล์ปี 2023

 • หลักไมล์ปี 2024

 • หลักไมล์ปี 2025