แม่ไม่ได้สู้เพียงลำพัง

  ปฐมกาล 21:8-21

   อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

  14 มกราคม 2016

pdf

mp3

1. ปัญหาที่นางฮาการ์เผชิญ

1.1 ความขัดแย้งในครอบครัว
1.2 การถูกปฏิเสธ
1.3 ความยากลำบากและขัดสน

2. คำหนุนใจจากพระเจ้าต่อนางฮาการ์

2.1 อย่ากลัวหรือยอมแพ้
2.2 ดูแลลูกด้วยใจมั่นคง
2.3 มองไปยังอนาคตและให้พระเจ้าทรงนำ

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand