ถ้าไม่หนีก็จะชนะแน่นอน

  2 ซามูเอล 23:11-12

   อาจารย์ศรัณย์ ลีฬหเกรียงไกร

  1 มกราคม 2017

pdfmp3

1.ไม่หนีเพราะ… พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่าปัญหาทั้งปวง
2.ไม่หนีเพราะ…พระเจ้าทรงเป็นแหล่งแห่งการสนับสนุนที่ทรงพลังที่สุด

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand