เริ่มปีใหม่ ใช้ชีวิตให้เป็น

  ปัญญาจารย์ 10:8-10

  อาจารย์ศรัณย์​ ลีฬหเกรียงไกร

  04 มกราคม 2015

pdfmp3

1.ใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวัง (8-9)

2.ลับขวานให้คมอยู่เสมอ (10)

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand